Historie domu:

 

a/Biřičská jizba, Katovna, Městská strážnice s vězením

Městské vězení, Katovna, dům č.p.83 se nachází na rohu ulice Okružní a Švédské uličky.

První dochovaná písemná zmínka o městské strážnici je z roku 1556, kdy město Odry vydalo na vytápění věznice, které se nacházelo poblíž Bílé věže 28 grošů za dřevo. Správce věznice (Biřic) bydlel ve vězeňském bytě. Odry neměly vlastního kata, popravy na základě smlouvy prováděl kat opavský. Mučírna se nacházela ve sklepení pod Bílou věží a byla spojena s věznicí.

Před rokem 1850 (ve 40letech 19.století), byly na straně do zahrady dvě menší cely, bez možnosti topení. Spojeny byly s obydlím dozorce, které bylo vlevo od vstupu. Celkem bylo ve vězení 5 cel.

K přestavbě vězení došlo na počátku roku 1850, když byl do Oder přeložen Okresní soud. Byla vybudována chodba mezi předními a zadními celami a počet cel byl snížen na 4. Vždy mezi dvě cely byla postavena železná (kachlová) kamna v jejichž nitru se nacházela mříž se silných železných prutů. Okna v celách byly umístěné ve výšce 2m a byly silně zamřížované. Cely byly vybaveny prostým ložem. Cely měly silné z dubového dřeva zhotovené a železem pobyté dveře. V horní polovině dveří byl pravoúhlý otvor z vnějšku uzavíratelný. Pod tímto otvorem bylo malé kulaté kukátko opatřené železným šoupátkem. Podlaha byla dřevěná pokládaná (dříve hliněná dusaná). Místnosti byly zaklenuty pásovou klenbou s prostřední výškou kolem 3,2m. Okna měli metrovou výškou a byly silně zamřížované. Kaple byla přístupná z bytu soudního sluhy po dvou stupních schodů.

Z předsíně mezi chodbami vedlo dřevěné schodiště na půdu, která byla prázdná. Střecha byla krytá šindelem. Na půdě se jakoby v gotickém oblouku spojují oba komíny. Na střeše byly listem zdobené korouhvičky. Vztyčený bílý praporek ohlašoval, že nikdo nedobrovolně neoplakával svobodu.

Dveře do sklepa byly opatřeny kamennou zárubní. Sklep má velikost (4,75×2,75m) a má klenutý strop.

Dochovaná dokumentace půdorysu

Dochovaná dokumentace půdorysu 1.np

 

 

b/Sluhovská kaple

Součástí vězení byla kaple. Kaple je 4m dlouhá, stejně široká a vysoká se zaoblenými rohy. Kaple měla vstup z ulice Okružní (dříve Panské) silnými dubovými dveřmi s úzkým horním zamřížovaným okénkem. Později byla kaple propojena z věznicí. Naproti novému vstupu se nacházel oltář kaple, který byl zasvěcen zajatému Spasiteli. Obrazy, které visely na stěnách kaple, byly zničeny. Vlevo od vstupu byla kaple spojena silně zamřížovaným oknem s jednou celou (cela chudých hříšníků). Okénko bylo po r. 1783 zazděno z důvodů, že díky nepozornosti soudního sluhy Mathiase skrze kapli z vězení uniklo několik vězňů. Strop kaple je zaklenut zrcadlovou klenbou, v které býval otvor, kterým procházel provaz od zvonu.

Střecha kaple byla krytá šindelem a nesla střešní věžičku, krytou olověným plechem se zvonem sv. Dismase, báň a půl metrový kříže. Kaple byla uzavřena r.1783, kdy byla zrušena soudní pravomoc hrdelní. Kaple byla přeměněna na obecně užitečnou místnost a byla pronajata jednomu obchodníkovi s vlnou. Věžička kaple byla r.1888 odstraněna, když před jednu ženu, která procházela spadl kříž z věžičky.

c/ Konírna

Postavena v roce 1840 z materiálů a kamene z hradeb a z okrouhlé Bílé věže. Konírna zabírala část Pásové ulice a část dvoru věznice. V roce 1871 konírna vyhořela a ze zbylého materiálu byla postavena uliční zeď a ohrazení dvora věznice (vysoká 3,5m).

d/ Mobiliář

V podkladech je zmiňován následující mobiliář, který byl součástí katovny:

Popravčí špalek z dubového kmene, Španělské boty, Mučící palečnice, Skřipec

 

(zdroj.: Rollederova kronika a překlad odpovědi V.Tomase na dotaz A.Rolledera k Městské strážnici, 6.5.1895)

Dochovaný pohled na městské vězení

 

Osudy domu po roce 1945:

Po roce 1945 byla bývalá Biřičská jizba – Katovna dlouho prázdná, nevyužívána a silně chátrala.

V padesátých letech byl dům nabídnut cigánské rodině Kudriků, kteří přišli do města Odry jako kočovníci s vozem a koněm a bydleli na louce za městem.

 

Rodina Kudríků a později také jejich příbuzných žili v tomto domě až do počátku 80. let.

Dům byl poté opuštěn a dále chátral.

V polovině 90. let byl dům od členů rodiny odkoupen Emilem a Zdenkem Mateiciucem, za účelem záchrany tohoto historického domu.

Při zakládání „ Muzejního spolku Rolleder – Odry o.p.s.“ byl dům darován spolku k uskutečnění jeho cílů.

Současný stav:

Po opakovaném úsilí se podařilo v roce 2011 získat část finančních prostředků v programu ROP NUTS II Moravskoslezsko na celkovou rekonstrukci domu s využitím zřízení:

„ Muzeum městského práva – Katovna v 0drách “

Datum zahájení projektu: 01.10.2011
Datum ukončení projektu: 31.05.2013

 

 

0.0000000000