MUZEJNÍ  SPOLEK  ROLLEDER –  ODRY, o.p.s.

Slovo úvodem:

Zakladatelé této obecně prospěšné společnosti jsou čtyři fyzické osoby:
Emil MATEICIUC,  Zdeněk MATEICIUC,  PhDr. Zdeněk ORLITA a Dana MATEICIUCOVÁ.

Spolek byl založen zakládací smlouvou, V Odrách, 26.11.2008.

Dle zřizovací listiny  je posláním společnosti působení v oblasti kulturní na poli vlastivědno-historickém, zejména se vztahem k Mikroregionu Oderska a regionu Poodří, které jsou součástí Moravského Kravařska.

Cílem společnosti je sběr, třídění, dokumentace a archivace předmětů, listin, fotografií a dalšího dochovaného materiálů, které mají vztah k danému území a také, zejména k lidem a životě lidí, kteří zde žili.

Za tímto účelem zajistit opravu historické budovy čís. Pop. 83, která se nachází v městské památkové zóně města Oder ( budovu dále uvádíme jako „Katovna“ ). V této budově, bývalé městské věznici, zřídit expozici městského starověkého práva, včetně obnovy vězeňské kaple, dále prostor pro konání schůzek členů spolků podobně zaměřených, jako studovna návštěvníků, a také pořádání veřejných besed s občany, kterým je tato činnost blízká. Dále budou v budově prostora pro uložení archivních materiálů – depozitáře.

Aktivita spolku předpokládá v pozdější době také vlastní publikační činnost.

Služby budou poskytovány všem tuzemským i zahraničním osobám, a to jak fyzickým tak i právnickým, dle kapacitních možností.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v „Zakládací listině spolku“ a na „Výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností“, vedeného Krajským soudem v Ostravě ) oddíl 0, vložka 269 ).

 

Dokumenty ke stažení:

>> MSR-Výroční zprávv
>> MSR zápis 01
>> MSR zápis 02
>> MSR zápis 03
>> MSR zápis 04
>> MSR zápis 05
>> MSR zápis 06
>> MSR zápis 07

0.0000000000