Katovna Odry

Provozní doba středa, sobota

Listopad - březen: objednávka pro skupiny – tel. 737 777 929, 737 704 873

Duben: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Květen - září: 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Říjen: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Výstavy a přednášky

Katovna

Expozice archeologie

Expozice archeologie

Výstavy fotografií

Výstavy fotografií

Vězeňské cely s kaplí

Vězeňské cely s kaplí

Sklepení s mučírnou

Sklepení s mučírnou

Pohádkové Poodří

Pohádkové Poodří

Přednášky

Přednášky

Expozice a ukázky

Dům česko-německého porozumění

Náš domov v historii

Bydlení třicátých let za první republiky

Co se u nás děje

Akce / výstavy

12.10.2020

Upozornění ! Podle usnesení vlády ČR č.997 jsou až do odvolání všechny akce zrušeny. Sezona 2020 skončila 10.října 2020.

Přehled našich článků

Publikace

Některé vybrané publikace si můžete zakoupit, anebo zdarma stáhnout na této adrese: Publikace

vyberte složku

Muzejní spolek Rolleder

O nás

Muzejní spolek Rolleder - Odry, o.p.s.

Odkoupil a provedl opravu historické budovy Katovny a přilehlých budov, které se nachází v městské památkové zóně města Oder. V objektu bývalé městské věznice – Katovně, zajistil archeologický průzkum. Provedl obnovu vězeňské kaple, vyčlenil a zřídil prostory stálých expozic – včetně depozitáře historických předmětů a archivních materiálů. Ve spolupráci s městem Odry poskytuje prostory pro konání schůzek, přednášek a výstav ostatních, podobně zaměřených oderských spolků.

Zakladatelé této obecně prospěšné společnosti jsou čtyři fyzické osoby: Emil MATEICIUC, Zdeněk MATEICIUC, PhDr. Zdeněk ORLITA a Dana MATEICIUCOVÁ.

Spolek byl založen zakládací smlouvou, V Odrách, 26. 11. 2008. Dle zřizovací listiny je posláním společnosti působení v oblasti kulturní na poli vlastivědně-historickém, zejména se vztahem k Mikroregionu Oderska a regionu Poodří, které jsou součástí Moravského Kravařska. Cílem společnosti je sběr, třídění, dokumentace a archivacepředmětů, listin, fotografií a dalšího dochovaného materiálů, které mají vztah k danému území a také, zejména k lidem a životě lidí, kteří zde žili.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v „Zakládací listině spolku“ a na „Výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností“, vedeného Krajským soudem v Ostravě) oddíl 0, vložka 269).

Historicko-vlastivědný spolek v Odrách

Zajišťuje provoz Návštěvnického centra průvodcovskou činností, vybavením stálých expozic v místnostech Katovny i Domu česko-německého porozumění, a pořádáním jednotlivých akcí, přednášek a výstav. Byl založen v roce 1994 s hlavním cílem – propagace a zájmová činnost v oblasti historie a vlastivědy Oderska.

Členskou základnu tvoří po celou dobu jeho existence zhruba 20 – 30 členů a sympatizujících, v jejichž čele stojí tříčlenné předsednictvo spolku.

Spolupracuje s ostatními spolky – např. ČSOP 70/13 Odry, Muzejním spolkem Rolleder Odry, o.p.s. a Odborem kultury a školství města Oder.

Schází se celoročně každý druhý pátek v měsíci v podkroví Katovny od 15 h.

Publikuje v časopisech Poodří, Oderské Vrchy, přispívá do Vlastivědných listů Oderského zpravodaje. Provozuje internetové stránky: www.oderske-vrchy.cz a facebook: Horní Poodří