Katovna Odry

Provozní doba středa, sobota

Listopad - březen: objednávka pro skupiny – tel. 737 777 929, 737 704 873

Duben: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Květen - září: 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Říjen: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Výstavy a přednášky

Katovna

Expozice archeologie

Expozice archeologie

Výstavy fotografií

Výstavy fotografií

Vězeňské cely s kaplí

Vězeňské cely s kaplí

Sklepení s mučírnou

Sklepení s mučírnou

Pohádkové Poodří

Pohádkové Poodří

Přednášky

Přednášky

Expozice a ukázky

Dům česko-německého porozumění

Náš domov v historii

Bydlení třicátých let za první republiky

Co se u nás děje

Akce / výstavy

Činnost v Katovně 2022

25.03.2022

Činnost v Katovně 2022

František Macek - výstava v Katovně

07.04.2022

František Macek - výstava v Katovně

Přednáška Iva Dokoupila - Kamčatka, země vulkánů. Katovna  7.února 2023  v  17.00

04.02.2023

Přednáška Iva Dokoupila - Kamčatka, země vulkánů. Katovna 7.února 2023 v 17.00

Oderská akademie v Katovně dne 16.února 2023 v 15.00 -  Hospická péče v domácím prostředí

04.02.2023

Oderská akademie v Katovně dne 16.února 2023 v 15.00 - Hospická péče v domácím prostředí

Přednáška Mgr.Radka Knápka - Archeologie a vykopávky. Katovna dne 21. února 2023 v 17.00

04.02.2023

Přednáška Mgr.Radka Knápka - Archeologie a vykopávky. Katovna dne 21. února 2023 v 17.00

Přehled našich článků

Publikace

Některé vybrané publikace si můžete zakoupit, anebo zdarma stáhnout na této adrese: Publikace

Muzejní spolek Rolleder

O nás

Muzejní spolek Rolleder - Odry, o.p.s.

Odkoupil a provedl opravu historické budovy Katovny a přilehlých budov, které se nachází v městské památkové zóně města Oder. V objektu bývalé městské věznice – Katovně, zajistil archeologický průzkum. Provedl obnovu vězeňské kaple, vyčlenil a zřídil prostory stálých expozic – včetně depozitáře historických předmětů a archivních materiálů. Ve spolupráci s městem Odry poskytuje prostory pro konání schůzek, přednášek a výstav ostatních, podobně zaměřených oderských spolků.

Zakladatelé této obecně prospěšné společnosti jsou čtyři fyzické osoby: Emil MATEICIUC, Zdeněk MATEICIUC, PhDr. Zdeněk ORLITA a Dana MATEICIUCOVÁ.

Spolek byl založen zakládací smlouvou, V Odrách, 26. 11. 2008. Dle zřizovací listiny je posláním společnosti působení v oblasti kulturní na poli vlastivědně-historickém, zejména se vztahem k Mikroregionu Oderska a regionu Poodří, které jsou součástí Moravského Kravařska. Cílem společnosti je sběr, třídění, dokumentace a archivacepředmětů, listin, fotografií a dalšího dochovaného materiálů, které mají vztah k danému území a také, zejména k lidem a životě lidí, kteří zde žili.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v „Zakládací listině spolku“ a na „Výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností“, vedeného Krajským soudem v Ostravě) oddíl 0, vložka 269).

Historicko-vlastivědný spolek v Odrách

Zajišťuje provoz Návštěvnického centra průvodcovskou činností, vybavením stálých expozic v místnostech Katovny i Domu česko-německého porozumění, a pořádáním jednotlivých akcí, přednášek a výstav. Byl založen v roce 1994 s hlavním cílem – propagace a zájmová činnost v oblasti historie a vlastivědy Oderska.

Členskou základnu tvoří po celou dobu jeho existence zhruba 20 – 30 členů a sympatizujících, v jejichž čele stojí tříčlenné předsednictvo spolku.

Spolupracuje s ostatními spolky – např. ČSOP 70/13 Odry, Muzejním spolkem Rolleder Odry, o.p.s. a Odborem kultury a školství města Oder.

Schází se celoročně každý druhý pátek v měsíci v podkroví Katovny od 15 h.

Publikuje v časopisech Poodří, Oderské Vrchy, přispívá do Vlastivědných listů Oderského zpravodaje. Provozuje internetové stránky: www.oderske-vrchy.cz a facebook: Horní Poodří